• 08:00 am - 05:00 pm
  • Giờ làm việc
  • (84) 96 81 305 81
  • Trao đổi trực tiếp

Bài viết

17 ngân hàng có thể bị hạ tín nhiệm, định giá sẽ giảm?

Từ thông báo của Moody’s tới khi đưa ra xếp hạng chính thức sẽ là 3 tháng. Trong thời gian này, nếu Việt Nam cải cách tích cực thì sẽ không bị hạ xếp hạng.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng lên 8,9% một năm

Mức lãi suất này cao hơn gần 3% so với lãi tiền gửi tiết kiệm cao nhất tại nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank.

Xếp hạng của Moody’s ảnh hưởng thế nào tới doanh nghiệp?

Ảnh hưởng dễ thấy nhất của việc bị hạ xếp hạng tín nhiệm là chi phí lãi suất huy động vốn, cổ phiếu, trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ cao hơn so với hiện tại.